18. desember – Vinner du julekappløpet?

Man overwhelmed after buying Christmas gifts.

Hvert år bryter den ut igjen. Førjulssyken. Folk som har levd normalt og fredsommelig gjennom et langt år blir plutselig bitt av et slags julekonkurranseinnstinnkt, og løper desperate rundt i sirkler for å vise sin juledyktighet. Om man ikke har flest slag kaker, så skal man i alle fall ha de aller, aller beste! Man skal være først ferdig med julegavene, flinkest til å skrive julekort, tidligst klar med julerundvasken, og ha det største fineste treet pyntet så tidlig som mulig. Det går også sport i å få treet ut igjen så tidlig som mulig, her konkurreres det i alle grener. Og om du ikke leder julekonkurransen, kan du i alle fall glede og fryde deg hvordan dårlig de ligger an i andre hjem du føler det velbehagelig å sammenligne deg med: “TENK sånn som HUN har det i huset til jul da! Nei og nei og huffamei!”

I det siste har det også dukket opp en fascinerende motkonkurranse til denne olympiske leker i husmordyktighet, nemlig konkurransen om hvem som er flinkest til å IKKE være flink til jul. “Nei juletre?! Vi har bare hvite roser i en sølvbolle, det syns VI er fint og vi er så elitistisk frittenkende moderne at vi ikke skriver julekort, og har duebryst istedet for ribbe og champagne istedet for juleøl og ikke vet jeg!” Hovedsaken er jo å konkurrere, og om man ikke hadde sirupssnippene klare i starten av november, så får man jo finne noe annet å hevde seg på. Kanskje du vinner, hva vet jeg?

Det jeg imidlertid vet, er at en av metodene for å få et gledelig liv – og en gledelig jul – er å slutte en gang for alle å sammenligne seg med andre. Det er ikke noe annet å hente der enn utilfredshet og usikkerhet, misunnelse og krampaktig selvhevdelse. Studier har vist at graden av misunnelse hos folk faktisk er invers proposjonal med graden av livsglede – altså jo mer misunnelig du er, jo mindre glad blir du. En annen studie omkring folks bruk av Facebook viste at det å sammenligne livet sitt med andres feriebilder og redigerte livslykke gjorde folk både ulykkelige og frustrerte. En annen undersøkelse viser faktisk at den eneste gledesbringende måten å sammenligne seg med andre på, er for de som er så generøse at de kunne glede seg over de andres fremgang.

Så bak hva du vil når du vil, skriv julekort om du vil, og ta treet inn og ut akkurat når det passer deg.Det hele handler faktisk ikke om å være flink, bare om å ha en hyggelig juletid sammen med de vi er glad i. Og det er det vel ingen vits å konkurrere i?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s