18.desember

På toget, i butikken, på venteværelset hører jeg små glimt av samtaler ” vi må gjøre det slik, det er tradisjon”, “jeg vet ikke hvor lenge jeg orker alt dette, men det blir ikke jul uten” ,” vi spiser alltid” “nei, det kan vi ikke, for det er ikke tradisjon hos oss”, og senest i dag hørte jeg ” jul er at alt er som det alltid har vært”.

Da undres jeg på hva det er vi prøver å oppnå med tradisjonene som er så viktig at det er nødvendig at alt gjøres på samme måte.

Tradisjon kan oversettes med “det som overleveres”. Om noe er så viktig at det må overleveres til neste generasjon, så må det vel være veldig verdifullt? Det ville jo vært rart om det viste seg at det vi gav videre bare var som tomme esker? Handlinger uten innhold?

Samtidig tenker jeg at det ikke er lett å finne ordene for dybden i det vi vil oppnå. Å gjøre noe på samme måte, alltid, trenger ikke være uttrykk for at det er den beste, mest rasjonelle måten å gjøre det på. Det viktige er ikke hva som gjøres, men at handlingen sier noe om trygghet, varighet, samhold- at noe er bestandig, selv når vi vet at livet ikke er sånn.

Da tenker jeg det er viktig å ta vare på og å gi videre de tradisjonene som sterkere enn ord uttrykker det vi vil at livene våre skal bygge på.

Jeg kan ikke tro det er viktig hvilke kaker som bakes. Men jeg tror det er viktig at både store og små får være med og forberede til gode stunder, til å lære å være gjestfrie, til å bruke tid på å lage noe for å glede andre.

Det jeg er sikker på er at tradisjoner må bæres videre og forstås ut fra et fellesskap og fellesskapets verdier for å være livskraftige og meningsbærende.

Kan hende er det derfor så mye blir slitsomt- når oppgavene bare må gjøres for at det skal bli jul, uten at vi tar oss tid til å spørre hvorfor har generasjoner før oss gjort det slik? Hvorfor vil jeg lære videre at det gjøres slik?

Kan hende det da ikke blir så veldig mye igjen som må gjøres?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s